Sportschool “Chikara”  Oosterhout  

Budosport Algemeen

Inhoud Agenda Nieuws Uitslagen Fotoboek Budosport Historie Contact Gastenboek Judo Jiu-Jitsu

Kleuren van banden en gradueringen

Binnen de Budosporten wordt er een standaard van gradueringen toegepast, die de mate van geoefendheid van de beoefenaar aan geeft.De kleur van de band geeft de mate van geoefendheid aan.


Judo  Kyu / Dan graden systeem

Iedere judoka heeft rond zijn middel een judoband.


Deze band heeft diverse functies :

* Het bijeenhouden van de judojas

* Herkenning van het niveau van de judoka door de kleur van de band

* Waardering en beloning voor de getoonde inzet.


Het Kyu-graden systeem is ontworpen door Jigoro Kano. De 6e, 5e en 4e Kyu werden vroeger aangegeven met witte band. De 3e, 2e en 1e Kyu-houders in Japan hadden vroeger een bruine band. Hierna kan men Dan-graden behalen.


Het systeem van gekleurde banden zoals wij het kennen is vroeger geïntroduceerd door M. Kawaishi. Deze meerdere kleuren waren bedoeld als extra motivatie middel op de periode van witte band tot zwarte band te overbruggen.

De judobanden kunnen we indelen naar Kyu-graden en Dan-graden.  Kyu graden zijn :


Kyu-graden: Zoals we hierboven kunnen zien bestaan deze graden uit de kleuren wit, geel, oranje, groen, blauw en bruin. Deze graden kunnen behaald worden bij de eigen judoclub.


De vaardigheidseisen, die gekoppeld zijn aan de gekleurde banden verschillen per judoclub. Iedere judoleraar is binnen zijn club vrij om te bepalen hoe hij de examens afneemt, hoe vaak hij examens afneemt en welke eisen hij stelt voor het behalen van een volgende Kyu-graad.


Naast deze Kyu-graden wordt er bij de jeugd ook nog vaak het slippensysteem gehanteerd. Dit zijn  examens om de jeugd extra te motiveren. Aangezien de wachttijden bij de jeugd tussen een band ongeveer 1 jaar zijn, zouden zij maar een maal per jaar examen kunnen doen. Door het invoeren van slipexamens, die verschillende keren per jaar gehouden worden, wordt de jeugd extra gemotiveerd om ook dit slipje te behalen.


Deze zijn belangrijk omdat:

* De ouders erbij worden betrokken

* Er eigenlijk een beloning wordt gegeven voor de inzet

* Het gevoel van eigenwaarde gestimuleerd kan worden

* Het een middel is van omgaan met concentratie, d.m.v. voorbereiding

   op het examen.


Hieronder een voorbeeld van een slippensysteem, dat men in Nederland het meeste toepast. Hier te beginnen met de witte band:


01 Witte band                             
02 Witte band, gele slip     
03 Witte band, oranje slip
04 Witte band, groene slip
05 Witte band, blauwe slip
06 Witte band, bruine slip
07 Gele band
08 Gele band, oranje slip
09 Gele band, groene slip
10 Gele band, blauwe slip
11 Gele band, bruine slip


12 Oranje band
13 Oranje band, groene slip
14 Oranje band, blauwe slip
15 Oranje band, bruine slip
16 Groene band
17 Groene band, blauwe slip
18 Groene band, bruine slip
19 Blauwe band
20 Blauwe band, bruine slip
21 Bruine band
22 Zwarte band


Deze slippen worden onder aan de band bevestigd. We zien dan ook naarmate de judoka een donkerder gekleurde slip krijgt, des te hoger zijn niveau zal zijn.


Onderstaande tabel geeft de officiële gradueringen, de namen en de kleuren van de betreffende band aan.

Vanaf de zwarte band spreekt men van Dan-graden. De 1e t/m de 5e Dan dienen te worden behaald door middel van officiële examens of door het behalen van punten tijdens officiële wedstrijden, of d.m.v. een combinatie van beiden.


De 6e t/m de 9e Dan kunnen toegekend worden op basis van speciale verdiensten in de Budosport op voordracht van officials of houders van andere Dan-graden. men spreekt dan ook wel over een ere-Dan. De 10e Dan kan alleen door de officiële Japanse organisatie van de Kodokan worden toegekend  


Dan-graden zijn

1e Dan Zwarte band  

2e Dan Zwarte band  

3e Dan Zwarte band  

4e Dan Zwarte band  

5e Dan Zwarte band  

6e Dan Rood wit geblokte band  

7e Dan Rood wit geblokte band  

8e Dan Rood wit geblokte band  

9e Dan Rode band  

10e Dan Rode band  

12e Dan Brede witte band  Dan-graden behalen.


Een Dangraad kan alleen via de sportschool bij de aangesloten bond worden behaald. Tot en met derde Dan is het mogelijk deze middels examens in de eigen regio te behalen. De regels kunnen per bond enigzins afwijkend zijn.

Voor de hogere Dangraden dient men eventueel aan het landelijke examen deel te nemen. Voor elke Dangraad zijn vastgestelde eisen aan die men moet voldoen om een volgende Dangraad te behalen.


De 12e Dan is een symbolische graad, die na de dood van Jigoro Kano aan hem is toegekend omdat hij de stichter (uitvinder) was van het judo zoals wij het kennen.


Copyright Chikara ©

webmaster@chikara-judo.nl